Hypnotherapie

Je bent vaker ‘onder hypnose’ dan je denkt!

Ben je wel eens aan het dagdromen, zit je in de auto en weet je niet hoe je tot hier bent gekomen?

Dit is een vorm van trance. De hypnotherapeut maakt ook gebruik van deze trance. De buitenwereld wordt op zo’n moment even buiten gesloten. De trance wordt ook wel hypnotische staat genoemd. Trance is een fase tussen waken en slapen in. In deze fase is het onderbewuste meer vatbaar voor suggesties. Het kritisch bewustzijn wordt als het ware even buitenspel gezet. (hetgeen overigens niet wil zeggen dat je geen controle hebt over wat er gebeurt!!). Op deze wijze kan er worden gewerkt aan het oplossen van problemen.

Wat is hypnotherapie?

Een definitie:

Hypnotherapie is een vorm van hulpverlening waarbij de hypnotherapeut een trance oproept en zich rechtstreeks richt tot het onderbewuste van de cliënt/patiënt om op die wijze hem of haar in staat te stellen klachten van emotionele, mentale of fysieke aard op te lossen.

Wat is Regressie?

Het systematisch terug gaan van de patiënt of cliënt naar zijn/haar verleden. Het verleden wordt herbeleefd en verwerkt.

Op deze wijze kunnen blokkades en trauma’s worden opgelost. Daarbij kun je soms terug gaan naar de tijd van de geboorte of zwangerschap en een enkele keer zelfs nog verder terug. (Reïncarnatie therapie).

Werkwijze

Een hypnotherapeut behandelt niet alleen de klacht/het probleem maar gaat ook op zoek naar de oorzaak, waardoor blijvende resultaten worden behaald. Daarom is er altijd eerst een uitgebreid informatief gesprek met de cliënt. Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling vastgesteld.

Daarna wordt de opbouw van de therapie besproken. De therapeut maakt gebruik van verschillende technieken.

Hypnotherapie werkt goed bij

Omgaan met spanningen en oplossen van psychische problemen. Verwerken van trauma’s en afleren van ongewenst gedrag.